Text size: A-A+

Szkoła promująca zdrowie

Skład zespołu ds. promocji zdrowia

Anna Strońska – wicedyrektor szkoły,
Anna Kuzio – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Ewa Marciniak – nauczyciel biologii, przyrody i geografii,
Edyta Pietrucik – nauczyciel wychowania fizycznego,
Grażyna Tyszkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Elżbieta Goździewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Agnieszka Górska – nauczyciel biologii, przyrody i chemii
Pielęgniarka Szkolna
Przewodnicząca Rady Rodziców
Przewodniczący/a Samorządu Uczniowskiego

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia:

 • Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej
 • Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań
 • Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 • Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 • Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
 • Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
 • Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
 • Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia:

 • wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu
 • diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
 • organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
 • prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
 • zespołowe podejmowanie decyzji.
 • ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków,
 • rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 • Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,
 • zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
  spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
 • praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

Otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

 

Koncepcja Szkoly Promujacej Zdrowie

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie

>>> Artykuły poświęcone programowi. Klik! <<<

Autor

Tłumacz:

Wirtualna Gazetka Szkolna

Facebook Pagelike Widget

Licznik Odwiedzin

 • 622386Odsłon razem:
 • 121Odsłon dzisiaj:
 • 5889Odsłon miesięcznie:
Tłumacz »
Skip to content