Text size: A-A+

Ubezpieczenie

Oferta Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  na rok szkolny 2023/2024

ERGO HESTIA S.A.

Suma ubezpieczenia: 13.000 zł;

– Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy – 100% SU;

– Całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwała niepełnosprawność) – 200% SU;

– Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej – 100% SU;

– Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej oraz śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa – Procent SU;

– Jednorazowe świadczenie, leczenie ambulatoryjne (min 22 dni) na terenie RP- bez trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% SU (ryczałt);

– Jednorazowe świadczenie, leczenie szpitalne na terenie RP (min 7 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu – 3% SU (ryczałt);

– Koszty odbudowy zębów stałych (nie więcej niż 5000 zł);

– Jednorazowe świadczenie w przypadku wystąpienia NNW bez trwałego uszczerbku na zdrowiu – 50zł;
Ważne: Zaistnienie NNW musi zostać potwierdzone dokumentacją medyczną.

– Jednorazowe świadczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza i stwierdzenia boleriozy – 250 zł;
Świadczenie zostanie wypłacone, jeśli do ukąszenia oraz zdiagnozowania choroby dojdzie w okresie ubezpieczenia, co zostanie potwierdzone dokumentacją medyczną

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
» Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów
» Poparzenie
» Odmrożenie
» Złamanie
» Wstrząśnienie mózgu
» Zranienie
» Uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku
» Obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji
o nieustalonej przyczynie
» Następstwa zawału mięśnia

– Koszty naprawy lub zakupu okularów, aparatów słuchowych i
ortodontycznych, które zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku NW – do 400 zł;

– Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW)
» płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni (min. Pobyt w szpitalu
minimum 2 dni) – 45zł/dzień

– Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
» płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (min. Pobyt w szpitalu
minimum 2 dni) z zastrzeżeniem par. 20 pkt.3) – 45zł/dzień

– Assistance powypadkowy na terenie Polski – organizacja i pokrycie
kosztów w szczególności (2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia / na każdego ubezpieczonego):
» Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub
» Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
» Wizyta pielęgniarki
» Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego
» Transport medyczny
» Pomoc psychologa
» Sprzęt rehabilitacyjny
» Opieka nad dzieckiem
» Pomoc informacyjna
» Telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby
zdrowia
– Powiadomienie rodziny/pracodawcy
– Telefoniczna informacja medyczna/szpitalna

Składka: 30 zł

Autor

Tłumacz:

Wirtualna Gazetka Szkolna

Facebook Pagelike Widget

Licznik Odwiedzin

  • 636828Odsłon razem:
  • 29Odsłon dzisiaj:
  • 3362Odsłon miesięcznie:
Tłumacz »
Skip to content